SSK 1971

SSK 1971 - Kjell Wallin & Hans Eliasson bästa poängplockare

Stockholms Sportvagnsklubb startade SSK-Serien 1971. En tämligen anonym serie tävling arrangerades under premiäråret. SSK kom med ett nytt koncept, de struntade i publiken och arrangerade tävlingarna för förarnas skull. Kjell Wallin och Hans Eliasson var bästa poängplockare under året. Första året korades ingen officiell SSK-Mästare, men man kan ju säga att det blev ett delat mästerskap för dessa båda herrar.

SSK arrangerade tävlingar för sportvagnar under sextiotalet. De märkte dock att det fanns intresse även för standardbilar att delta. Detta behov tillgodoses nu med den nya SSK-Serien.
Design by Bloms IT