Knutstorps Bilbana premiärlopp 1962
Ring Knutstorp 1962-10-07 - 1962-10-07

Resultatlistor


Rövarheat
  Final

Standard Grupp 1 1150 cc
  Startlista
  Race

Standard Grupp 1 1300 cc
  Startlista
  Race

Standard Grupp 1 2000 cc
  Startlista
  Race

Standard Grupp 1 850 cc
  Startlista
  RaceAntal tävlande: 36

Racerapport

Hämtat från programbladet: Hyllinge MS inleder idag en ny epok i sin verksamhet. Vi har följt bilismens enorma utveckling, och funnit att bilsporten behöver ett handtag på väg.
Sedan flera år har inom klubben diskuterats möjligheterna för byggande av en permanent bana för utövande av hastighetstävlingar med bilar. Dessa drömmar har under den gångna sommaren blivit verklighet, och vill vi idag presentera en bilbana i dess första skede. Så småningom har vi för avsikt att permanenta banan, men vill vi först prova banans sträckning och utformning i övrigt, för att i god tid avhjälpa eventuella svagheter.
Vi ber därför om överseende ifall någon detalj skulle brista, vårt mål är emellertid som alltid att göra det bästa möjliga. Dock hoppas och tror vi att Ni kära motorpublik skall få valuta för dagens besök på Knutstorp. Och lovar vi att återkomma med större arrangemang kommande år.
Publik, press, förare och övriga gäster hälsas Hjärtligt välkomna Hyllinge MS

Design by Bloms IT